Strona główna  |  Kontakt linki
Copyright © 2013 etap.org.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie: Tomasz Krzyminiewski
Aktualności


24.04.2015 w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej odbyło się spotkanie grupy ds. promocji ekonomii społecznej poświęcone m.in. koncepcji mówienia o ekonomii społecznej adekwatnej do adresata komunikatu. Kadra Stowarzyszenia ETAP aktywnie uczestniczy w spotkaniach wypracowując propozycje zmian oraz wskazując na istotne potrzeby w tym zakresie.


22.04.2015 odbyło się spotkanie pomiędzy podmiotami działającymi na terenie Osiedla Piątkowo. Na spotkaniu dotyczącym działań o charakterze integracyjnym oraz promujących ekonomię społeczną spotkali się przedstawiciele Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rady Osiedla Piątkowo, Rady Osiedla Stefana Batorego, Stowarzyszenia oraz Stowarzyszenia ETAP. Omawiano możliwości współpracy, organizację Festiwalu Sąsiedzkiego, inspirowanie mieszkańców do aktywności w ramach ekonomii społecznej. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich partnerów oraz sąsiadów.


17.04.2015 odbyło się spotkanie w siedzibie ROPS w sprawie podsumowania pilotażu narzędzia do pomiaru efektu społecznego w jednostkach reintegracyjnych. Nasza kadra aktywnie uczestniczyła w procesie badawczym poprzedzającym pilotaż jak również we wszystkich spotkaniach dotyczących w/w narzędzia. Dzięki współpracy i zaangażowaniu istnieje szansa stworzenia narzędzia istotnie wspierającego pracę reintegracyjnych PES.


17.03.br. – udział w Światowym Dniu Pracy Socjalnej w celu promowania godności i wartości każdego człowieka. Organizatorem spotkania było Miasto Poznań- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, partnerami Stowarzyszenie ETAP, CIS Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP, Poznańskie Centrum Świadczeń oraz Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Poznaniu. Spotkanie odbyło się w Poznaniu, na Ul. Półwiejskiej 41 (pr zy Starym Browarze). Dodatkowo czas ten był okazją do promocji info rmatora pt. „Pomocny Poznań. Przewodnik po instytucjach i organizacjach”, którego autorem jest Stowarzyszenie ETAP.


16.03.br. odbyło się spotkanie ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni, podczas którego omówiono dalsze prace związane z akredytacją OWES. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Stowarzyszenia ETAP.


11.03.br. – przyjęcie wizyty studyjnej przedstawicieli różnych instytucji z terenu subregionu kaliskiego, w ramach współpracy z Fundacją im. Królowej Polski Św. Jadwigi. Wizyta odbyła się w Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP, przyjęli ją Zbyszko Siewkowski- prezes Stowarzyszenia ETAP oraz Lidia Nowotna- Dyrektor Centrum Ekonomii Społecznej. Podczas spotkania goście mieli okazję zapoznać się z działalnością prowadzoną przez Stowarzyszenie ETAP, począwszy od Centrum Int egracji Społecznej Piątkowo, zapoznali się z modelem budowy spółdzielni socjalnych wypracowanym przez Stowarzyszenie ETAP na przykładzie konkretnych spółdzielni, omówiono również misje i cele powołanej spółki ESline.


09.03.br. odbyło się spotkanie ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni, podczas którego omówiono dalsze prace związane z akredytacją OWES. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Stowarzyszenia ETAP.


27.02.br. – złożenie wniosku o akredytację Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (nr 8_AKSES_2015) przez Stowarzyszenie ETAP (lider) oraz Stowarzyszenie Instytut Zachodni (partner).


23-26.02.br. wspólna praca Stowarzyszenia ETAP oraz Stowarzyszenia Instytut Zachodni na rzecz akredytacji OWES. Spotkania odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia ETAP.


17.02.br. w siedzibie Stowarzyszenia ETAP odbyło się spotkanie ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni, podczas którego wspólnie wypracowywano plan działania na rzecz OWES na lata 2015-2017.


11.02.br. w siedzibie Stowarzyszenia ETAP odbyło się spotkanie z Panem Bartoszem Sławeckim z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu- Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr. Spotkanie miało na celu udzielenie wywiadu na temat doświadczeń z pracy ze spółdzielniami socjalnymi. Wywiadu udzieliła pani Lidia Nowotna- Dyrektor Centrum Ekonomii Społecznej.


10.02.br. odbyło się spotkanie w Stowarzyszeniu Instytut Zachodni, podczas którego wspólnie wypracowywano plan działania na rzecz OWES na lata 2015-2017.


05.02.br. w siedzibie Stowarzyszenia ETAP odbyło się spotkanie ze Spółdzielnią Socjalną „Serce dla Seniora”. W spotkaniu poza przedstawicielami spółdzielni brali udział: Zbyszko Siewkowski- Prezes Stowarzyszenia ETAP, Anna Stachowiak- Dyrektor Centrum Integracji Społecznej Piątkowo, Wiceprezes Stowarzyszenia ETAP, Monika Wachowiak- Opiekun grupy warsztatowej opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną. Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowych działań spółdzielni oraz omówienie dalszej współpracy.


04.02.br. w siedzibie Stowarzyszenia ETAP odbyło się spotkanie ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni, podczas którego omówiono dalszy harmonogram działań na rzecz akredytacji OWES.


30.01.br. odbyło się spotkanie w Stowarzyszeniu Instytut Zachodni, podczas którego wspólnie wypracowywano plan działania na rzecz OWES na lata 2015-2017.


29.01.br. od godz. 16 w Sali Białej Miasta Poznania udział w uroczystym spotkaniu rodzin wielodzietnych z przedstawicielami instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż.” Spotkanie miało na celu podsumowanie pracy z rodzinami wielodzietnymi. Uczestniczyli w nim (poza w/w rodzinami): przedstawiciele Miasta Poznań- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, Stowarzyszenia ETAP, Poznańskiego Centrum Świadczeń, Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu- Wydział Prewencji, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Poznaniu, przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej „Poznanianka”, Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Organizatorem spotkania było Miasto Poznań- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.


29.01.br. – wyjazd do Piły w celu nawiązania kontaktu z przedstawicielami poszczególnych instytucji na rzecz akredytacji OWES na lata 2015-2017.


22.01.br. w siedzibie Stowarzyszenia ETAP odbyło się spotkanie ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni, podczas którego omówiono dalszy harmonogram działań na rzecz akredytacji OWES.


13.01.br. w siedzibie Stowarzyszenia ETAP odbyło się spotkanie ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni, podczas którego omówiono harmonogram działań na rzecz akredytacji OWES.


31.12.2014 - Oprócz najlepszych życzeń na nadchodzący Nowy Rok mamy również przyjemność polecić kolejny artykuł Zbyszka Siewkowskiego na portalu ekonomiaspołeczna.pl. Życzymy szampańskiego Sylwestra oraz miłej lektury.

www.ekonomiaspoleczna.pl


18.12.2014r. – udział przedstawiciela Stowarzyszenia ETAP w uroczystym wręczeniu Certyfikatów „Zakup prospołeczny”, które odbyło się w zabytkowych wnętrzach Bazaru Poznańskiego i stanowiło punkt kulminacyjny spotkania dotyczącego promocji ekonomii społecznej w Wielkopolsce. Spotkanie zorganizowane było przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa. W ramach certyfikacji znak jakości „Zakup prospołeczny” otrzymało 8 spółdzielni socjalnych z terenu województwa wielkopolskiego.


17.12.2014r. – udział w seminarium dotyczącym podsumowania projektu pt. „Innowacyjny model spółdzielni socjalnych przy WTZ”, które odbyło się w Poznaniu w Hotelu IKAR. Podczas seminarium został zaprezentowany Podręcznik do wdrażania innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnej przy WTZ.


02-03.2014 oraz 16-17.12.2014 – udział przedstawicieli Stowarzyszenia ETAP w szkoleniu dla Powiatowych Koordynatorów Modelu Współpracy Administracji Publicznej z Organizacjami Pozarządowymi w wymiarze 32 godzin, zorganizowanego w ramach projektu „Obywatelska Wielkopolska” przez Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka.


11.12.2014r. – spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni Socjalnej „SUPER ŁAD”. W spotkaniu dodatkowo uczestniczyli: Zbyszko Siewkowski- prezes Stowarzyszenia ETAP, Lidia Nowotna- Dyrektor Centrum Ekonomii Społecznej, Anna Stachowiak- Dyrektor Centrum Integracji Społecznej oraz Dorota Siekacz- Opiekun grupy warsztatu porządkowego. Spotkanie dotyczyło podsumowania pracy spółdzielni oraz planów na dalszy okres.


08.12.2014r. – udział Lidii Nowotnej- Dyrektor CES w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Socjalnej „Serce dla Seniora” (przygotowanie kompletu dokumentów, pomoc w przeprowadzeniu zebrania).


04.12.2014r. – udział w szkoleniu z instrumentów zwrotnych skierowanym do spółdzielni socjalnych oraz organizacji pozarządowych. Szkolenie przeprowadziła Pani Aleksandra Muzińska z Towarzystwa Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych S.A. na zaproszenie przedstawicieli Stowarzyszenia ETAP, szkolenie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia ETAP. W spotkaniu uczestniczyli: Zbyszko Siewkowski- prezes Stowarzyszenia ETAP, Lidia Nowotna- Dyrektor CES, Anna Stachowiak- Dyrektor CIS, Marta Krajewska- Pracownik Biura Zarządu Stowarzyszenia ETAP oraz przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej „Tajemniczy Ogród”, Spółdzielni Socjalnej „Tamaryszek” oraz Spółdzielni Socjalnej „SALTUS”.


02.12.2014r. – udział Lidii Nowotnej- Dyrektor CES w spotkaniu ze Spółdzielnią Socjalną „Serce dla Seniora”. Spotkanie dotyczyło omówienia bieżących spraw spółdzielni i przygotowania do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółdzielni.


01.12.2014r. – udział Lidii Nowotnej- Dyrektor CES w spotkaniu ze Spółdzielnią Socjalną „Tajemniczy Ogród”. Spotkanie dotyczyło omówienia bieżących spraw spółdzielni.


01.12.2014r. o godz. 14 odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia ETAP. W zebraniu brali udział: Zbyszko Siewkowski- Prezes, Marta Krajewska- Wiceprezes, Lidia Nowotna- członek Zarządu, Małgorzata Siewkowska- członek Zarządu, Jerzy Jasicki- członek Zarządu oraz dodatkowo Ewelina Pernet- Szóstak- kancelaria adwokacka.


17-19.11.2014r. udział Zbyszka Siewkowskiego- Prezesa Zarządu oraz Lidii Nowotnej- Dyrektora CES w VI Ogólnopolskim Forum Spółdzielczości Socjalnej „Spółdzielczość Socjalna 2020- perspektywy rozwojowe”. W forum dodatkowo brali udział przedstawiciele współpracujących ze Stowarzyszeniem ETAP spółdzielni m.in. Spółdzielni Socjalnej „Tajemniczy Ogród”, Spółdzielni Socjalnej „Tamaryszek”, Spółdzielni Socjalnej „Serce dla Seniora” oraz Spółdzielni Socjalnej „SALTUS”.


12.11.2014r. odbyło się spotkanie w Stowarzyszeniu Instytut Zachodnia mające na celu wyznaczenie wspólnej pracy pod akredytację OWES na lata 2015-2017.


31.10.2014r. na Ul. Bukowskiej 26/1 w Poznaniu odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Instytut Zachodni. W spotkaniu udział wzięli: ze strony Stowarzyszenia Instytut Zachodni: Joanna Kalińska- wiceprezes Kuratorium, dyrektor biura i koordynator projektów europejskich oraz Katarzyna Trzeciak-Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Poznaniu oraz ze strony Stowarzyszenia ETAP: Zbyszko Siewkowski- prezes Zarządu oraz Lidia Nowotna- Dyrektor CES. Spotkanie miało charakter poznawczy, efektem jego było podjęcie współpracy obu instytucji i chęć wspólnego startowania po akredytację OWES na lata 2015-2017.


30.10.2014r. udział przedstawicieli Stowarzyszenia ETAP, tj. Zbyszka Siewkowskiego- prezesa Zarządu oraz Lidii Nowotnej- Dyrektora CES w spotkaniu Komitetu ds. Ekonomii Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu.


23-24.10.2014r. udział przedstawicieli Stowarzyszenia ETAP, tj. Zbyszka Siewkowskiego- prezesa Zarządu oraz Lidii Nowotnej- Dyrektora CES w VIII Ogólnopolskim Spotkaniu Ekonomii Społecznej, które odbyło się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Głównym motywem konferencji była praca, jej wartość i znaczenie oraz związki z sektorem ekonomii społecznej.


16.10.2014r. w siedzibie Stowarzyszenia ETAP odbyło się spotkanie dotyczące chęci podtrzymania współpracy poszczególnych podmiotów przy pracach w ramach OWES w latach 2015-2017. W spotkaniu wzięli udział: Zbyszko Siewkowski- Prezes Zarządu, Lidia Nowotna- Dyrektor CES, Ewelina Pernet- Szóstak- kancelaria adwokacka oraz Edyta Kantecka- biuro rachunkowe.


15.08.2014 - Dziś na portalu ekonomiaspołeczna.pl ukazał się artykuł autorstwa Prezesa Stowarzyszenie ETAP Zbyszka Siewkowskiego. Mówi o początkach stowarzyszenia, trudnościach, nadziejach i sukcesach. Polecamy serdecznie lekturę.

www.ekonomiaspoleczna.pl
STOWARZYSZENIE ETAP


27.05.2015 Spotkanie w ramach Modelu Lokalnej Współpracy stało się faktem. By sprawnie rozpocząć prezydencję MLW zorganizowaliśmy spotkanie, które przy wsparciu MOPR odbyło się w sali konferencyjnej Filii Piątkowo. Spotkaliśmy się w gronie podmiotów, organizacji oraz instytucji żywo zainteresowanych ekonomią społeczną oraz ciągłym podnoszeniem jakości funkcjonowania PES. Rozmowy dotyczyły m.in.

• współpracy pomiędzy Centrami Integracji Społecznej a Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania,
• wyzwań oraz dobrych praktyk dostrzeżonych na podstawie badań przeprowadzonych na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu
• możliwości współpracy/partnerstwa JST z organizacjami pozarządowymi w ramach projektów 7.1.1 czy 7.1.2.
• przekształcenia oraz ustanowienia nowych grup działających w ramach MLW

Wszystkim prelegentom oraz przedstawicielom przybyłym na spotkanie serdecznie dziękujemy, za dobrą wolę, chęć do pracy oraz poświęcony czas. Wspólnie wypracujemy rozwiązania służące usprawnianiu działań w ramach ekonomii społecznej. Będziemy informować na bieżąco o kolejnych spotkaniach.


20.06.2015r. z inicjatywy Stowarzyszenia ETAP po raz pierwszy na osiedlu Stefana Batorego w Poznaniu odbył się Dzień Sąsiada. Dzięki zaangażowaniu partnerów, mieszkańcy cieszyli się atrakcjami dla małych i dużych. Celem spotkania integracyjnego była popularyzacja podmiotów reintegracyjnych, lokalnej przedsiębiorczości oraz więzi sąsiedzkich. Dziękujemy Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Radzie Osiedla Piątkowo, Stowarzyszeniu Bakcyl oraz wszystkim lokalnym przedsiębiorcom za pomoc. Wśród atrakcji znala zły się: stanowisko z poradami ogrodniczymi i darmowymi roślinami, stanowisko prozdrowotne z punktem pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cukru oraz materiałami dot. promocji profilaktyki zdrowia. Mieszkańcy Tworzyli Mapę Wymarzonego Osiedla – sformułowali potrzeby dotyczące zagospodarowania osiedla sprzyjające bezpieczeństwu oraz nawiązywaniu relacji sąsiedzkich. Dzieciaki tworzyły Wielki Obraz Sąsiedzki, uczestniczyły w konkurencjach sportowych, skakały na dmuchańcach i wyśmienicie się bawiły! Najm ilszym podsumowaniem były słowa jednego z chłopców - "To najfajniejszy dzień sąsiada na jakim byłem!". Pamiętajmy, że więzi sąsiedzkie są istotnym elementem w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, dzięki któremu będziemy mogli wspólnie rozwijać szeroko pojętą ekonomię społeczną. Dziękujemy bardzo za udział w Dniu Sąsiada i do zobaczenia! Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

Galeria zdjęć


28-29.05.2015r. W dniach 28-29.05.2015r. odbył się audyt mający na celu zweryfikowanie poziomu jakości oferowanych przez nas usług w oparciu Załącznik do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 z dnia 22 września 2014 Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Istnieje wiele korzyści wynikających z przystąpienia do procesu akredytacji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej określa je w następujący sposób.

Aktualności:


23.07.2015r. Stało się! Dzisiaj otrzymaliśmy oficjalną informację, iż Minister Pracy i Polityki Społecznej, nadał nam status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości w oparciu o rekomendację Komitetu Akredytacyjnego wyrażoną uchwałami nr 11, 12 i 13 z dnia 6 lipca br. Traktujemy w/w jako wyróżnienie ale przede wszystkim zobowiązanie w stosunku do Podmiotów Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstw Społecznych oraz wszystkich osób zainteresowanych Ekonomią Społeczną. Więcej informacji dot. akredytowanych podmiotów na stronie

www.pozytek.gov.pl


24.06.2015r. Dzisiaj w siedzibie CRZL w Warszawie przedstawiciele kluczowej kadry OWES ze strony Lidera uczestniczyli w spotkaniu z grupą roboczą Komitetu Akredytacyjnego. W trakcie rozmów poruszane były tematy dot. funkcjonowania OWES, naszego doświadczenia oraz planów na najbliższe dwa lata funkcjonowania. Spotkanie było rzeczowe, merytoryczne i zdecydowanie potrzebne. Był to ostatni etap trudnego procesu pozyskania statusu akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Mamy ogromną nadzieję, na pozytywny wynik .


17.06.2015r. 10.06.br. otrzymaliśmy wyniki audytu przeprowadzonego 28-29.05.br. Członkowie kadry kluczowej OWES ze strony Stowarzyszenia ETAP skonstruowali uwagi dotyczące przedstawionych wyników, które dzisiaj zostały przesłane do odpowiednich instytucji. Pełni nadziei czekamy na kolejne etapy procesu.


Więcej informacji dot. Systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej znajduje się na stronie:

www.akses.crzl.gov.pl

EKONOMIA SPOŁECZNA
PARTNERZY
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
CIS PIĄTKOWO
PROJEKTY
ZAPYTANIE OFERTOWE
ESLINE
O NAS
ROZEZNANIE RYNKU
                                      ul. Suszki 9, 60 - 681 Poznań, tel. (61) 656 99 71
ZAPROSZENIE DO AKTYWNOŚCI