Strona główna  |  Kontakt linki
Copyright © 2013 etap.org.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie: Tomasz Krzyminiewski
Nazwa:
     STOWARZYSZENIE ETAP

Adres:
     ul. Suszki 9
     60 - 681 Poznań

Bank i nr konta:
     Bank:        PKO BP S.A. Oddział 5 w Poznaniu 
     Nr konta:   17 1020 4027 0000 1202 0477 2523 

Rejestracja:
     Rok rejestracji:  2007 
     KRS:                0000292660 
     REGON:           300711192 
     NIP:                 9721170056 

Typ podmiotu:
+ organizacja działająca na rzecz osób bezrobotnych / rynku pracy
+ organizacja pozarządowa
+ organizacja/instytucja działająca na polu pomocy społecznej
+ organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych
+ organizacja/instytucja działająca na rzecz osób uzależnionych

Adres siedziby Biura Zarządu           
   
Stowarzyszenia ETAP:
     ul. Suszki 9
     60-681 Poznań
     Tel: 61 656 99 71

Dni i godziny pracy biura:
     Biuro czynne: pon. - pt. w godz. 7.30-15.30
Kontakt
Biuro Zarządu
Masz pytania, sugestie, chcesz wyrazić swoją opinię? Zapraszamy do kontaktu.

Wcześniej prosimy zapoznać się z polityką prywatności.
STOWARZYSZENIE ETAP
EKONOMIA SPOŁECZNA
PARTNERZY
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
CIS PIĄTKOWO
PROJEKTY
ZAPYTANIE OFERTOWE
ESLINE
O NAS
ROZEZNANIE RYNKU
RODO - Polityka prywatności Stowarzyszenia ETAP
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie ETAP dla celów
skorzystania z formularza kontaktowego i ewentualnego prowadzenia korespondencji pomiędzy mną i
Stowarzyszeniem ETAP.
Zostałem poinformowany o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie ETAP (dalej jako:
Stowarzyszenie ETAP”) z siedzibą w Poznaniu (60-681), z adresem
przy ul. Suszki 9, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000292660, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, posiadające NIP: 9721170056, Regon: 300711192, e-mail: etap@etap.org.pl.
2. Moje dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z korzystaniem
z Formularza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej jako:
Rozporządzenie RODO”), a więc na podstawie mojej zgody;
3. dane osobowe będą przechowywane 6 miesięcy od dnia skorzystania
z Formularza;
4. przysługuje mi prawo żądania od Stowarzyszenia ETAP dostępu do dotyczących mnie
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, a zatem przysługuje mi prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem;
6. przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uznam, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących mnie narusza
przepisy prawa, w tym rozporządzenia RODO;
7. dane osobowe, które mnie dotyczą i które Stowarzyszenie ETAP przetwarza
w związku z Formularzem pochodzą ode mnie.
                                      ul. Suszki 9, 60 - 681 Poznań, tel. (61) 656 99 71
ZAPROSZENIE DO AKTYWNOŚCI