CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PIĄTKOWO
O nas
Strona główna  |  Kontakt linki  |  śledź nas na facebook
Copyright © 2013 etap.org.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie: Tomasz Krzyminiewski
O nas

       Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP rozpoczęło działalność w lipcu 2008 roku. Celem działalności Centrum jest reintegracja społeczna i zawodowa osób, które z różnych przyczyn mają trudności w pozyskaniu pracy (osoby mogące trafić do Centrum określa ustawa o zatrudnieniu socjalnym).

Na rozpoczęcie działalności Stowarzyszenie ETAP uzyskało dotację od Marszałka Województwa Wielkopolskiego na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej oraz na pierwsze trzy miesiące działalności. Początkowo, tj. w 2008 roku program Centrum realizowany był przez niespełna 20 Uczestników, szkolących się na 4 różnych warsztatach zawodowych: ogrodniczym, ogólnobudowlanym, opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną oraz rękodzielniczym. Kadra liczyła wówczas kilka osób.

W ciągu kilku lat oferta warsztatowa Centrum ulegała zmianie. Z kilku warsztatów zrezygnowano- m.in. z warsztatu rękodzieła, czy budowlanego, w ofercie widniał również warsztat gastronomiczny. Dziś Centrum posiada 5 warsztatów zawodowych, tj. warsztat ogrodniczy, opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną, porządkowy, produkcyjny oraz konserwacji terenów zewnętrznych. Zmieniające się warsztaty są skutkiem ciągłego dopasowywania oferty Centrum do panujących warunków i realiów rynkowych. Efektem tych zmi an j est m.in. wysoka zatrudnialność wśród absolwentów Centrum (około 50%) zarówno u przedsiębiorców zewnętrznych, jak i we własnych firmach- spółdzielniach socjalnych.

Na przestrzeni lat CIS Piątkowo wypracowało model zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych, który z powodzeniem się sprawdza. Uczestnicy poznają się w pracy na jednym z wybranych przez siebie warsztatów, nawiązują relacje, budują do siebie zaufanie, a następnie przy pomocy opiekuna warsztatu oraz specjalisty ds. budowy podmiotów ekonomii społecznej pracują nad założeniem spółdzielni socjalnej. Dzięki temu absolwenci CIS-u tworzą swoje własne miejsca pracy, dając tym samym w przyszłości możliw ość zatrudnienia dla innych osób.

Model budowania spółdzielni socjalnych w CIS Piątkowo został zauważony przez Fundację Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych (FISE), która opisała go dokładnie w Atlasie Dobrych Praktyk. Stowarzyszenie ETAP posiada wykwalifikowaną kadrę, dzięki czemu w ciągu ostatnich kilku lat przy wspólnej pracy z programu CIS Piątkowo powstało 8 spółdzielni socjalnych, w której zatrudnienie znalazło blisko 40 Uczestników. Należą do nich: Spółdzielnia Socjalna „Tajemniczy Ogród”, Spółdzielnia Socjalna „Tamaryszek”- obie o ch arakterze ogrodniczym, Spółdzielnia Socjalna „Właśnie My”, Spółdzielnia Socjalna „MONIA” oraz najmłodsza Spółdzielnia Socjalna „Serce dla Seniora”- wszystkie o charakterze opiekuńczym, porządkowa Spółdzielnia Socjalna „SUPER ŁAD”, budowlana Spółdzielnia Socjalna „GRAMZ-BUD” oraz zlikwidowana pod koniec 2012 roku Spółdzielnia Socjalna „OGRO-BUD”, której wszyscy członkowie znaleźli zatrudnienie u zewnętrznych pracodawców.

Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP ściśle współpracuje z lokalnymi instytucjami z terenu Piątkowa i Winograd, m.in. Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową (PSM), Szkołą Podstawową nr 15, Przedszkolem nr 182, Caritasem, Samorządem Pomocniczym Miasta Poznania- Os. Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, PSM „Winogrady”, Radą Osiedla Zwycięstwa oraz powstałymi w ramach Centrum spółdzielniami socjalnymi.

Znajdź nas na facebooku

Certyfikacja i Promocja Podmiotów Ekonomii Społecznej
Aktualności
Zajęcia edukacyjne
Kadra
Partnerzy
Galeria
Media
Kontakt
Zajęcia edukacyjne
ISZOK
Warsztat porządkowy
Warsztat ogrodniczy
Warsztat opieki
Warsztat KTZ
Referencje
Oferta dla pracodawców
O nas
ul. Skwierzyńska 1, 61 - 615 Poznań, tel. (61) 890 55 06