CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
EKONOMIA SPOŁECZNA to nasz świat. Od początku istnienia tzn. od 2008 roku propagujemy,
wspieramy i inspirujemy ludzi do zakładania i rozwijania podmiotów ekonomii społecznej. 
Czym jest Ekonomia Społeczna?
Najkrócej mówiąc to „ekonomia z ludzką twarzą”, polega na rzeczywistym dbaniu o dobro
społeczności lokalnych przez jej członków.
Dlaczego ES to wartościowa inwestycja?
1. Pieniądze, które wydajesz na wysokiej jakości produkty/usługi zostają w Twoim najbliższym
otoczeniu
2. Wspierasz budowę obecnych oraz przyszłych miejsc pracy
3. Dajesz drugą szansę!
4. Dbasz o środowisko
Pamiętaj: Myśl globalnie działaj lokalnie - ta maksyma sprawdza się na całym świecie.
Co wyróżnia Ekonomię Społeczną?
MOŻLIWOŚCI! W zasadzie nieograniczone - każdy może działać w wymarzonej przez siebie branży
w ramach działalności usługowej, handlowej czy produkcyjnej. Jedyną różnicą pomiędzy
tradycyjnym biznesem a podmiotami Ekonomii Społecznej jest cel dla którego wykonywana jest
praca. ES to nie tylko pieniądze ale przede wszystkim wsparcie istotnych społecznie obszarów:
edukacji, wyrównywania szans, przeciwdziałania wykluczeniu, kultury, sportu czy ochrony zdrowia.

SZANSA! Każdy z nas może doświadczyć w życiu trudności, jednak jeśli tylko istnieje motywacja
do zmiany na lepsze, w ramach ES istnieje szereg możliwości oraz oferta wsparcia:

· Udział w zajęciach Centrum Integracji Społecznej
· Podjęcie zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym
· Założenie spółdzielni socjalnej, lub podjęcie w niej zatrudnienia

Jak działamy?
Jedną z podstawowych zasad w imię, których działamy jest empowerment.
To trudne do przetłumaczenia jednym wyrażeniem słowo określa uzyskanie siły, mocy do
samodzielnego podejmowania decyzji. Cechami składowymi empowerment są:
· konsekwencja i wytrwałość w działaniu,
· odwaga podejmowania ryzyka, 
· postawa aktywna,
· podejmująca nowe wyzwania, inicjatywy,
· zdolność do wyrażania swoich opinii
(Hur 2006)

Chcemy wzmacniać siłę i moc sprawczą osób, które tego potrzebują, dlatego w ramach
Stowarzyszenia prężnie działa Centrum Integracji Społecznej Piątkowo, które jest
wielowymiarowym wsparciem dla osób pozostających bez pracy.
Działamy także na rzecz osób starszych, których głos w społeczeństwie co raz mocniej
wybrzmiewa. By wzmacniać poczucie podmiotowości przygotowujemy i realizujemy projekty, od
tych o niewielkim zasięgu lokalnym do  tych sporych rozmiarów.

STOWARZYSZENIE CZYLI ZESPÓŁ
Zespół, który mimo upływu lat i narastających wyzwań niezmiennie działa by profesjonalnie
wspierać i rozwijać obszar ES.

Zbyszko Siewkowski
Prezes Stowarzyszenia ETAP, skończył pedagogikę specjalną na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach pracował jako kurator zawodowy i społeczny. Potem w
rodzinnym Szubinie pracował z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Przez 10 lat prowadził
własny biznes.
- W końcu przestało mnie to bawić -mówi- nie chciałem, żeby moje życie upływało na zarabianiu
pieniędzy, nie odpowiadał mi świat sztucznych wartości, ciągle nowych gadżetów, zrozumiałem, że nie o
to chodzi. Zacząłem szukać swojego miejsca.
Podjął pracę w Stowarzyszeniu Szkoła „Barki”, poznał funkcjonowanie CIS, zainteresował się także
ideą spółdzielni socjalnych. Wspólnie z ówczesnym zespołem w 2007 stworzył Stowarzyszenie
ETAP. Od początku działalności wiedział, że ekonomia społeczna to przyszłość budowana w
oparciu o relacje międzyludzkie. Dla tych którzy chcą pozytywnej zmiany w swoim życiu oraz tych
którzy posiadają energię do kreowania nowych możliwości.
Dziś dzieli się swoim doświadczeniem z innymi, model funkcjonowania CIS, który zainicjował i
opracował z zespołem jest jednym z efektywniejszych w Polsce.

Anna Stachowiak
Obecnie dyrektor CIS Piątkowo. Ukończyła studia na kierunku socjologia oraz pedagogika
specjalność praca socjalna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Karierę w
Stowarzyszeniu zaczynała od stanowiska pracownika socjalnego. Umiejętnie łączy wrażliwość i
empatię z kierowaniem dziewięcioosobowym zespołem pracowników. Dzięki doświadczeniu na
stanowisku pracownika socjalnego oraz predyspozycji osobowościowych posiada umiejętność
facylitacji. Dzięki pozytywnemu nastawieniu do ludzi wydobywa z nich to, co najlepsze.

Lidia Nowotna
Absolwentka Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pracę w Centrum Integracji
Społecznej Piątkowo na stanowisku instruktora warsztatu ogrodniczego rozpoczęła w 2006 roku.
W latach 2012-2013 była dyrektorem CIS Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP. Od roku 2014 pełni
funkcję dyrektora Centrum Ekonomii Społecznej.
Pomagała w założeniu wielu spółdzielni socjalnych m.in. Spółdzielni Socjalnej „Tajemniczy
Ogród”, stowarzyszeń, uczestniczyła w budowie partnerstw lokalnych, m.in. partnerstwa na
poznańskim Piątkowie i Winogradach.

Marta Krajewska
Absolwentka  Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W 2008 roku,
zaraz po studiach związała swoją ścieżkę zawodową ze Stowarzyszeniem ETAP, gdzie przez trzy
lata z powodzeniem prowadziła warsztat ogrodniczy jako instruktor. Od 2011 roku jest
pracownikiem Biura Zarządu Stowarzyszenia ETAP. Obecnie zajmuje się rozwijaniem
przedsiębiorstwa społecznego w ramach Spółki ESline.
Równolegle do pracy w Stowarzyszeniu pomagała powstawać nowym podmiotom ekonomii
społecznej m.in. Spółdzielni Socjalnej „OGRO-BUD”, Stowarzyszeniu PATENT oraz  Centrum
Integracji Społecznej w Pobiedziskach.


Czy działamy tylko dla mieszkańców Poznania?

Nie - działamy tam, gdzie jesteśmy potrzebni w danej chwili. Kadra Stowarzyszenia ETAP
budowała m.in. partnerstwa w Pobiedziskach, Pleszewie, Kajewie, Gołuchowie, Kościelnej Wsi,
Kucharkach w celu zawiązania stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych.
Wspieraliśmy merytorycznie stworzenie CIS Pobiedziska.
Posiadamy szerokie kontakty z podmiotami ES z całej Polski.
Strona główna  |  Kontakt linki
Copyright © 2013 etap.org.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie: Tomasz Krzyminiewski
O nas
EKONOMIA SPOŁECZNA
PARTNERZY
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
CIS PIĄTKOWO
PROJEKTY
O NAS
SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
PLIKI DO POBRANIA
ZARZĄD
STOWARZYSZENIE ETAP
ESLINE
ZAPYTANIE OFERTOWE
ROZEZNANIE RYNKU
                                      ul. Suszki 9, 60 - 681 Poznań, tel. (61) 656 99 71
ZAPROSZENIE DO AKTYWNOŚCI