STOWARZYSZENIE ETAP
Strona główna  |  Kontakt linki
Copyright © 2013 etap.org.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie: Tomasz Krzyminiewski
EKONOMIA SPOŁECZNA
PARTNERZY
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
CIS PIĄTKOWO
PROJEKTY
ZAPYTANIE OFERTOWE
ESLINE
ZAPROSZENIE DO AKTYWNOŚCI
O NAS
                                      ul. Suszki 9, 60 - 681 Poznań, tel. (61) 656 99 71
ROZEZNANIE RYNKU
POMOC W TRUDNEJ SYTUACJI
Tytuł projektu: „Pomoc w trudnej sytuacji”
Numer projektu: RPWP.07.01.02-30-0185/18
Realizator projektu: Stowarzyszenie ETAP
                                             ul. Jerzego Suszki 9
                                             60 - 681 Poznań

Projekt „Pomoc w trudnej sytuacji” to wsparcie i szansa dla osób pomiędzy 18 a 65 rokiem życia,
które chcą zaktywizować się zawodowo na rynku pracy w subregionie pilskim. To również oferta dla
pracodawców szukających wykwalifikowanych osób do swojego zespołu.

Projekt realizowany jest z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Aktywna Integracja
Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe

Okres trwania projektu: 01.09.2019 - 31.08.2020
Przedłużenie projektu do 30.09.2021

Cel projektu
Projekt ma na celu podniesienie świadomości zawodowej, kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie
szans na zatrudnienie wśród 52 osób w wieku od 18 do 65 roku życia, należących do grup osób:
biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących w
subregionie pilskim województwa wielkopolskiego.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz do nas:
tel. 61 656 99 71
e-mail: etap@etap.org.pl
Czy możesz wziąć udział?
To projekt dla Ciebie jeśli:
· jesteś w wieku 18 - 65 lat
· mieszkasz w subregionie pilskim województwa wielkopolskiego
· jesteś osobą bierną zawodowo
· jesteś osobą z niepełnosprawnością
· jesteś osobą zamieszkującą tereny wiejskie

Co Ci oferujemy?
Wsparcie, które może uzyskać uczestnik to:
· wsparcie psychologiczne (indywidualne),
· warsztaty wzmacniania kompetencji społecznych,
· poradnictwo zawodowe (indywidualne),
· warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
· kursy zawodowe,
· 3-miesięczne staże zawodowe
· pośrednictwo pracy (indywidualne).

Co Ci zapewnimy?
Udział w projekcie jest bezpłatny - nie płacisz ani za zajęcia indywidualne ani za szkolenia i egzaminy
zawodowe.
Ponadto, zapewnimy Ci:
· niezbędne badania Medycyny Pracy,
· stypendium stażowe oraz szkoleniowe (dotyczy kursów/szkoleń zawodowych)
· ubezpieczenie NNW,
· zwrot kosztów dojazdu.

Harmonogram rekrutacji
Ilość osób w grupie: średnio 10-15 osób
Terminy rekrutacji:
Grupa 1: do 21.02.2020
Grupa 2: do 02.12.2020
Grupa 3: do 15.05.2021
Grupa 4: do 31.07.2021


Zapraszamy do współpracy pracodawców
Wiemy, że znalezienie dobrego pracownika w obecnym czasie nie należy do najłatwiejszych zadań.
Dlatego też nasz projekt został napisany również z myślą o pracodawcach. Nasi uczestnicy to osoby z
kwalifikacjami, a także zmotywowane z możliwością przejścia przez etap praktycznego zdobywania
zawodu podczas stażu. Zapraszamy do kontaktu, jeśli spełniacie następujące warunki:
· prowadzicie działalność w subregionie pilskim (województwo wielkopolskie),
· poszukujecie kandydata na staż,
· macie gotowość do jego stałego zatrudnienia.

Wymagane dokumenty:
· Regulamin projektu (pdf)
· Regulamin rekrutacji (pdf)
· Deklaracja uczestnictwa (pdf)
· Regulamin zwrotu kosztów dojazdu (pdf)
· Regulamin rozliczania kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną (pdf)


Harmonogramy wsparcia w projekcie:
"POMOC W TRUDNEJ SYTUACJI" RPWP.07.01.02-30-0185/18
      -     Harmonogramy wsparcia (pdf)

Plakaty projektowe (kliknij w plakat aby powiększyć)
Projekt "Pomoc w trudnej sytuacji"