CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PIĄTKOWO
Strona główna  |  Kontakt linki  |  śledź nas na facebook
Copyright © 2013 etap.org.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie: Tomasz Krzyminiewski
Strona główna

Znajdź nas na facebooku

Certyfikacja i Promocja Podmiotów Ekonomii Społecznej
Aktualności
Zajęcia edukacyjne
Kadra
Partnerzy
Galeria
Media
Kontakt
Zajęcia edukacyjne
ISZOK
Warsztat porządkowy
Warsztat ogrodniczy
Warsztat opieki
Warsztat KTZ
Referencje
Oferta dla pracodawców
O nas
Program CIS jest współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania

Centrum Integracji Społecznej (CIS) Piątkowo prowadzone przez Stowarzyszeniu ETAP w
Poznaniu działa od 1 lipca 2008 roku. Celem działalności CIS jest aktywizacja społeczna i
zawodowa osób, które z różnych przyczyn mają trudności w odnalezieniu się na rynku
pracy i są zagrożone wykluczeniem społecznym.
Nasze Centrum nastawione jest głównie na praktyczną naukę zawodu, by jak najlepiej przygotować
każdego z Uczestników do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy, bądź do założenia
przedsiębiorstwa społecznego. Uczestnik szkoli się na jednym z wybranych warsztatów: porządkowym,
produkcyjnym, konserwacji terenów zewnętrznych lub opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną.
Oprócz umiejętności zawodowych uczestnicy wykształcają również niezbędne postawy: m.in. nawyku
pracy, odpowiedzialności, sumienności, uczciwości, odpowiedniej komunikacji oraz dostrzegania wartości
wykonywanej pracy.

Realizacja programu Centrum Integracji Społecznej Piątkowo:

· Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 13:30
· Pobyt w Centrum zaliczany jest do okresu zatrudnieniowo-składkowego.
· Każdy uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 100% zasiłku dla osób
bezrobotnych (ok. 1000 zł.)
· Zapewniamy badania lekarskie oraz szkolenie BHP
· Codziennie każdy uczestnik otrzymuje jeden ciepły posiłek w formie obiadu

Oferujemy również:
· kurs komputerowy
trwający 1 miesiąc, w trakcie którego uczestnicy nabywają podstawową wiedzę i umiejętności
dotyczące budowy oraz obsługi komputera
· dodatkowe kursy zawodowe
dobrane indywidualne przez doradcę zawodowego
· praktyki zawodowe
u przedsiębiorców, którzy mogą zaoferować stałe zatrudnienie
· warsztaty edukacyjne
dające możliwość trenowania umiejętności społecznych oraz zdobycia nowej wiedzy m.in.
z zakresu przedsiębiorczości, funkcjonowania rynku pracy, psychologii
· wsparcie indywidualne
doradcy zawodowego, psychologa, pracownika socjalnego, psychoterapeuty i prawnika.
ul. Jerzego Suszki 9, 60 - 681 Poznań, tel. (61) 890 55 06
ORGANIZUJEMY ZBIÓRKĘ
DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY
ZOBACZ WIĘCEJ