CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PIĄTKOWO
ul. Skwierzyńska 1, 61 - 615 Poznań, tel. (61) 890 55 06
Strona główna  |  Kontakt linki  |  śledź nas na facebook
Copyright © 2013 etap.org.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie: Tomasz Krzyminiewski
Moja Pierwsza Strona WWW

       Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP w Poznaniu zajmuje się aktywizacją społeczną i zawodową osób, które z różnych przyczyn mają trudności w odnalezieniu się na rynku pracy.

Realizacja programu Centrum rozpoczyna się w momencie podpisania przez Uczestnika Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, nazywanego w skrócie IPZS. Każdy z Uczestników przystępując do programu wybiera odpowiedni dla siebie warsztat zawodowy, zostaje zapoznany z ofertą szkoleniową Centrum, następnie podpisuje Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego. W czasie pobytu w Centrum, w ramach zajęć każdy z Uczestników ma możliwość odbycia 2-miesięcznego kursu z obsługi komputera, gdzie zdobywa wiedzę doty czącą m.in. podstawowych programów umożliwiających pracę z komputerem, programów biurowych, obsługi Internetu.

Udział w programie Centrum trwa około roku, niekiedy bywa przedłużany o kolejne 6 miesięcy. Pobyt w Centrum zaliczany jest do okresu zatrudnieniowego- składkowego. Co miesiąc każdy z Uczestników otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości około 700zł netto, za 100% frekwencję na zajęciach, naliczaną na podstawie miesięcznych list obecności. Za każdy dzień nieobecności nieusprawiedliwionej, świadczenie ulega zmniejszeniu, dopuszcza się jednak wykorzystanie 3 nieobecności w miesiącu- powyżej świadczen ie i ntegracyjne za dany miesiąc nie przysługuje. W przypadku zwolnienia lekarskiego (druk L4), świadczenie również ulega obniżeniu- powyżej 14 dni jest ono traktowane jako nieobecność usprawiedliwiona niepłatna.

Program Centrum Integracji Społecznej Piątkowo realizowany jest przez 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 13:30. W poniedziałki odbywają się zajęcia z edukacji ogólnej, w skład której wchodzą: podstawy przedsiębiorczości, dotykające przede wszystkim spółdzielczości socjalnej, metody aktywnego poszukiwania pracy, etyka w pracy, zajęcia integracyjne, warsztaty psychologiczne oraz warsztaty motywacyjne i nauki planowania życia. Zajęcia warsztatowe są realizowane pod okiem Instruktora od wto rku do piątku.

Nasze Centrum nastawione jest głównie na praktyczną naukę zawodu, by jak najlepiej przygotować każdego z Uczestników do podjęcia zatrudnienia na rynku zewnętrznym, bądź do założenia własnego przedsiębiorstwa w postaci spółdzielni socjalnej. W ramach programu każdy Uczestnik otrzymuje ciepły posiłek w formie obiadu, przechodzi badania lekarskie, szkolenia BHP, ma dostęp do materiałów dydaktycznych, ubrań roboczych. Dodatkowo każdy w CIS znajdzie wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego oraz prawnika.

Strona główna

Znajdź nas na facebooku

Certyfikacja i Promocja Podmiotów Ekonomii Społecznej
Aktualności
Zajęcia edukacyjne
Kadra
Partnerzy
Galeria
Media
Kontakt
Zajęcia edukacyjne
ISZOK
Warsztat porządkowy
Warsztat ogrodniczy
Warsztat opieki
Warsztat KTZ
Referencje
Oferta dla pracodawców
O nas