CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PIĄTKOWO
Strona główna  |  Kontakt linki  |  śledź nas na facebook
Copyright © 2013 etap.org.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie: Tomasz Krzyminiewski
Edukacja ogólna:

*  kurs przedsiębiorczości z  elementami  ekonomii społecznej - szkolenie  trwa  12 miesięcy w wymiarze  2 godzin  w  jeden  dzień  tygodnia  -  poniedziałek, kurs obejmować  będzie  trzy bloki tematyczne:
I: ogólne zasady przedsiębiorczości,   
II:  czym   jest  spółdzielnia  socjalna  i  podstawy  prawne  jej  funkcjonowania,
III: działalność gospodarcza w formie spółdzielni socjalnej, 


*  kurs metod aktywnego poszukiwania pracy szkolenie  6  miesięcy  w wymiarze 2 godzin w jeden dzień tygodnia poniedziałek, celem kursu będzie przygotowanie uczestnika do samodzielnego poszukiwania pracy, obejmować  będzie  takie elementy  jak: umiejętność autoprezentacji, sposoby poszukiwania pracy  (w szczególności  z  wykorzystaniem  Internetu),  przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, 


*  kurs  etyki  w  pracy  szkolenie  trwa  3 miesiące w wymiarze 2 godzin w jeden dzień  tygodnia poniedziałek,  kurs  obejmować  będzie  trzy  bloki  tematyczne: ogólne zasady etyczne,  etyka poszczególnych  rodzajów  zawodów,  elementy prakseologii teorii skutecznego działania.,


*  warsztaty psychologiczne i rozwoju zawodowego - szkolenie trwa 3 miesięce w wymiarze 2 godzin w jeden dzień tygodnia - poniedziałek.  Warsztaty podzielone są na dwa bloki  tematyczne:  komunikację  interpersonalną oraz emocje.  Celem warsztatów  będzie odkrywanie potencjału osobistego przez wzmacnianie samooceny i poczucia  włanej  wartości,  kształtowanie  aktywnej  i  odpowiedzialnej postawy życiowej, rozwój komunikacji interpersonalnej.


*  Warsztaty motywacyjne i nauki planowania życia - szkolenie  trwa 3 miesiące wwymiarze 2 godzin w 1 dzień tygodnia - poniedziałek. Celem warsztatów będzie wzrost motywacji u uczestników, kształtowanie umiejętności pozwalających na pełnienie  ról  społecznych i osiąganie  pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym   wykluczeniu   oraz   nauka  planowania  życia  i  zaspokajania potrzeb własnym staraniem oraz gospodarowaniem pieniędzmi.


*  Integracja  społeczna: zajęcia  trwają 9 miesięcy, w wymiarze 2 godzin w jeden dzień   tygodnia   poniedziałek.  Celem  nadrzędnym  zajęć  będzie  reintegracja  społeczna,  rozumiana  przede  wszystkim jako budowanie wspólnoty, odbudowywanie  poczucia  przynależności  i  więzi  społecznej,  poprzez  dzielenie  się własnymi   zainteresowaniami,  doświadczeniami  życiowymi   (elementy  grup wsparcia,  samopomocy),  talentami  (koła zainteresowań); zajęcia będą dawały możliwość   indywidualnych  spotkań  i  konsultacji  kadrą,  zapraszania  gości, ekspertów, projekcji filmów, wspólnych rozmów na tematy ważne  i palące dla uczestników,  ważnym elementem będzie możliwość kształtowania zajęć  przez samych  uczestników, wpływ  na dobór tematów, harmonogram  spotkań, itp.; zajęcia  koordynowane  będą wspólnie przez psychologa i pracownika socjalnego.  
Zajęcia edukacyjne

Znajdź nas na facebooku

Certyfikacja i Promocja Podmiotów Ekonomii Społecznej
Aktualności
Zajęcia edukacyjne
Kadra
Partnerzy
Galeria
Media
Kontakt
Zajęcia edukacyjne
ISZOK
Warsztat porządkowy
Warsztat ogrodniczy
Warsztat opieki
Warsztat KTZ
Referencje
Oferta dla pracodawców
O nas
ul. Jerzego Suszki 9, 60 - 681 Poznań, tel. (61) 890 55 06