Strona główna  |  Kontakt linki
Copyright © 2013 etap.org.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie: Tomasz Krzyminiewski
Zapytanie ofertowe
STOWARZYSZENIE ETAP
17.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe na realizację usług terapeuty w ramach projektu pn. "Feniks" nr RPWP.07.01.02-30-0005/16, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII: Włączanie społeczne, Działanie , 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2 Aktywna Integracja - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zapytanie ofertowe na realizację usług terapeuty - wersja .pdf

Zapytanie ofertowe na realizację usług terapeuty - wersja .doc


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
04.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe na realizację usług cateringowych w ramach projektu pn. "Feniks" RPWP.07.01.02-30-0005/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Zapytanie ofertowe na usługi cateringowe - wersja .pdf

Zapytanie ofertowe na usługi cateringowe - wersja .doc


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
EKONOMIA SPOŁECZNA
PARTNERZY
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
CIS PIĄTKOWO
PROJEKTY
ZAPYTANIE OFERTOWE
ESLINE
O NAS
ROZEZNANIE RYNKU
                                      ul. Suszki 9, 60 - 681 Poznań, tel. (61) 656 99 71
ZAPROSZENIE DO AKTYWNOŚCI