CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PIĄTKOWO
Strona główna  |  Kontakt linki  |  śledź nas na facebook
Copyright © 2013 etap.org.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie: Tomasz Krzyminiewski
Warsztat opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną
     Celem warsztatu opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną jest przygotowaniedo niesienia pomocy osobom chorym, samotnym, niepełnosprawnym, oraz zdobycie nawyku pracy.  Uczestnicy poznają m. in. specyfikę schorzeń wieku podeszłego, rodzaje ułożenia chorego w różnych stanach chorobowych, sposoby przepro-
wadzania  zabiegów  pielęgnacyjno - higienicznych. Zajęcia dzielą się na część praktyczną i teoretyczną.  

Po wprowadzeniu teoretycznym, warsztat realizuje zlecenia zewnętrzne, na terenie Piątkowa i Winograd,  zdobywając  umiejętności  praktyczne  niezbędne  dobremu opiekunowi.  
  
Zajęcia teoretyczne obejmują:  

-  Przygotowanie  uczestników do łagodzenia skutków procesu starzenia się organizmu.  
-  Zapoznanie z najczęściej występującymi chorobami u osób w wieku podeszłym 
-  Uwrażliwienie na umiejętność  obserwacji i reakcji na objawy zagrażające życiu i zdrowiu.  
-  Przygotowanie do sprawowania opieki nad przewlekle chorym i niepełnosprawnym w wieku podeszłym.  
-  Budowanie więzi z podopiecznym, ze zwróceniem uwagi na rolę i zadania opiekuna. 
-  Naukę pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, pomiaru poziomu glukozy we krwi itp.
 
W ramach zajęć praktycznych przewidziane są codzienne odwiedziny u podopiecznych, podczas których   uczestnicy warsztatu  wykonują  zabiegi  higieniczno - pielęgnacyjne,  zapewniają  podopiecznemu  kontakt  z  otoczeniem oraz organizują czas  wolny.  Pomoc  świadczona jest również przy podstawowych czynnościach dnia codziennego, takich jak przygotowanie posiłku, czy zrobienie zakupów.        

Uczestnictwo  w  warsztacie  opieki  nad  osobą  starszą  i  niepełnosprawną  trwa dwanaście  miesięcy i kończy  się  egzaminem, na podstawie  którego wystawiany jest certyfikat. 


Opiekun warsztatu opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną

Monika Wachowiak
tel: 514 768 509
email: monika.wachowiak@etap.org.pl


Oferta warsztatowa (do pobrania pdf)

Znajdź nas na facebooku

Certyfikacja i Promocja Podmiotów Ekonomii Społecznej
Aktualności
Zajęcia edukacyjne
Kadra
Partnerzy
Galeria
Media
Kontakt
Zajęcia edukacyjne
ISZOK
Warsztat porządkowy
Warsztat ogrodniczy
Warsztat opieki
Warsztat KTZ
Referencje
Oferta dla pracodawców
O nas
ul. Jerzego Suszki 9, 60 - 681 Poznań, tel. (61) 890 55 06