Strona główna  |  Kontakt linki
Copyright © 2013 etap.org.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie: Tomasz Krzyminiewski
Rozeznanie rynku
STOWARZYSZENIE ETAP
04.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe na realizację usług cateringowych w ramach projektu pn. "Feniks" RPWP.07.01.02-30-0005/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Zapytanie ofertowe na usługi cateringowe - wersja .pdf

Zapytanie ofertowe na usługi cateringowe - wersja .doc


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
EKONOMIA SPOŁECZNA
PARTNERZY
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
CIS PIĄTKOWO
PROJEKTY
ZAPYTANIE OFERTOWE
ESLINE
O NAS
28.09.2017 r.

Rozeznanie rynku na realizację zadań trenera zajęć w zakresie przedsiębiorczości
z elementami ekonomii społecznej, odbywającego się w ramach projektu pn.
„Feniks” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa VII: włączanie społeczne,
Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2. Aktywna integracja -
projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Rozeznanie rynku - wersja .pdf

Rozeznanie rynku - wersja .docx
19.12.2017 r.

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Stowarzyszenie ETAP
w związku z realizacją projektu FENIKS, zwracam się z prośbą o oszacowanie
kosztu dostaw systematycznych materiałów dydaktycznych o zakresie wskazanym
poniżej.


Rozeznanie rynku - wersja .pdf

Rozeznanie rynku - wersja .docx
19.12.2017 r.

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Stowarzyszenie ETAP
w związku z realizacją projektu FENIKS, zwracam się z prośbą o oszacowanie
kosztu dostaw systematycznych materiałów szkoleniowych o zakresie wskazanym
poniżej.Rozeznanie rynku - wersja .pdf

Rozeznanie rynku - wersja .docx

06.11.2017 r.

Rozeznanie rynku na zakup i dostawę mebli biurowych  w ramach projektu pn.
„Feniks” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa VII: włączanie społeczne,
Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2. Aktywna integracja -
projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Rozeznanie rynku - wersja .pdf

Rozeznanie rynku - wersja .docx
ROZEZNANIE RYNKU
                                      ul. Suszki 9, 60 - 681 Poznań, tel. (61) 656 99 71
ZAPROSZENIE DO AKTYWNOŚCI